Sat în comuna Parincea, judeţul Bacău.
Prima menţiune documentară: începutul secolului al XIX-lea.
Evoluţie demografică: 1850 (245 credincioşi);
1894 (73 familii);
1924 (103 familii; 509 credincioşi);
1937 (142 familii; 611 credincioşi);
1948 (147 familii; 651 credincioşi);
2003 (630 credincioşi).
Organizare eclesiastică: Parohie înfiinţată în anul 1840.
Biserici: Prima biserică, de lemn, s-a construit în anul 1844, fiind închinată “Sfântului Ioan Nepomuk”. Din relatarea din 10 decembrie 1858 despre vizitarea Misiunii Apostolice a Moldovei făcută de Vizitatorul General Apostolic Giuseppe Tomassi şi trimisă Cardinalului A. Barnabo, Prefectul Sfintei Congregaţii De Propaganda Fide aflăm următoarele:
“Văleni. Sat. Biserică dedicată Sfântului Ioan Nepomuc. Parohie din 1840. Refăcută din piatră în acest an prin grija pr. Leopoldo Rossi, parohul actual. Are cinci filiale în satele Gioseni, Găiceana, Horgeşti, Vladnik şi Ketriş […] Numărul sufletelor 3203”. (Anton Coşa, Comunităţi catolice din Moldova. Horgeşti şi Văleni, în Almanahul “Presa Bună”, Iaşi, 2001, p. 159-172). 
Actuala biserică parohială din Văleni, cu hramul “Schimbarea la Faţă a lui Isus”, s-a construit în anul 1938, “clădită din cărămidă, cu ţiglă, lungă de 28 m, lată de 9 m, înaltă de 15 m, având înălţimea turnului de 28 m” (Arhivele Naţionale Bacău, Fond Parohia Romano-Catolică Văleni, dosar nr. 1, 1929, fol. 64 r.). 
Inserăm în continuare, extras din fondurile arhivistice, chiar Documentul Bisericii din Văleni întocmit la 28 septembrie 1938 cu ocazia începerii lucrărilor de construcţie:
“ † În numele Domnului
În zilele marelui pontificat Pius al XI-lea, papa Romei, şi ale glorioasei domnii a M.S. Regelui Carol al II-lea al României, când pacea Europei era primejduită din cauza chestiunii cehoslovace şi lumea neliniştită din pricina nesiguranţei evenimentelor viitoare, sfinţitu-sa şi aşezatu-sa piatra fundamentală a acestei sfinte biserici din satul Văleni, judeţul Bacău, spre slava lui Dumnezeu, în cinstea Sfântului Ioan Nepomuc, mucenicul, de către Excelenţa Sa Mons. Mihai Robu, Episcop diecezan de Iaşi, fiind de faţă preoţii mai jos iscăliţi şi numeroşi credincioşi veniţi de pretutindeni pentru a fi de faţă la această ceremonie săvârşită în Văleni în ziua de 28 septembrie a anului mântuirii 1938.
† Mihai Robu – episcop de Iaşi
Pr. Albert Weber – paroh de Văleni
Pr. Gheorghe Petz – paroh de Butea
Pr. Frantz Hojden – paroh de Cleja
Pr. Anton Petz – paroh de Răchiteni
Pr. Anton Matieş – O.M.C.
Pr. Eduard Zujat – secretar Episcopal”. 
(Ibidem, dosar nr. 2, 1906, fol. 27r – 27v)